Podmienky prenájmu

Čo potrebujete urobiť, aby ste si mohli prenajať auto v Car Care Servis s.r.o. – Van Rental ?

V našej autopožičovni je prenajať si vozidlo jednoduché či už ste fyzická alebo právnická osoba. Budeme od vás potrebovať 3 veci:

FYZICKÉ OSOBY
1. predloženie osobných dokladov OP, VP, prípadne cestovný pas – podmienka na prenájom je minimálny vek 21 rokov (pri vozidlách business triedy, vyššej triedy, luxusnej triedy, SUV a pri viacmiestnych vozidlách je minimálny vek prenájmu 21 rokov), šofér musí byť držiteľom vodičského preukazu min 1 rok.
2. záloha formou hotovostnej platby, finančné prostriedky sú zablokované počas prenájmu vozidla.
3. Pre záväzné potvrdenie rezervácie je potrebné zaslanie zálohy prevodom vo výške 100 Eur na účet spoločnosti Car Care Servis s.r.o., alebo priamo na pobočke v hotovosti.
Číslo účtu: IBAN SK02 1100 0000 0029 4205 9259 a VS: číslo rezervácie, alebo Meno a priezvisko / Názov spoločnosti

FIRMY A SPOLOČNOSTI
1. predloženie výpisu z OR + predloženie osobných dokladov OP, VP, prípadne cestovný pas
2. podmienka na prenájom je minimálny vek 21 rokov (pri vozidlách business triedy, vyššej triedy, luxusnej triedy, SUV a pri viacmiestnych vozidlách je minimálny vek prenájmu 21 rokov), šofér musí byť držiteľom vodičského preukazu min 1 rok.
3. overené splnomocnenie od konateľa firmy ak osoba, ktorá preberá vozidlo nefiguruje vo výpise ako konateľ firmy
4. záloha formou kreditnej karty / predautorizaciou, finančné prostriedky ostávajú na učte klienta, sú zablokované počas prenájmu vozidla, alebo v hotovosti priamo na pobočke.
5. Pre záväzné potvrdenie rezervácie je potrebné zaslanie zálohy prevodom vo výške 100 Eur na účet spoločnosti Car Care Servis s.r.o., alebo priamo na pobočke v hotovosti.
Číslo účtu: IBAN SK02 1100 0000 0029 4205 9259 a VS: číslo rezervácie, alebo Meno a priezvisko / Názov spoločnosti

Ceny za prenájom zahrňujú

• diaľničnú známku na území SR & AT
• cestnú daň
• poistenie PZP – poisťovňa KOOPERATÍVA – generálna zmluva
• havarijné poistenie vozidiel do štátov EÚ (výška spoluúčasti podľa triedy vozidla)
• zabezpečenie servisných prác v našich zmluvných autorizovaných servisoch na území Slovenskej republiky
• v prípade nehody preberáme administratívne riešenie poistných udalostí
• odovzdanie a prevzatie vozidla počas pracovných hodín, t.j. 08.00 – 17.00 Po – Pi

Ceny za prenájom nezahrňujú

Odovzdanie vozidla mimo pracovných hodín:
• od 17:00 do 24:00 – 25 Eur + DPH
• od 24:00 do 06:00 – 30 Eur + DPH
• od 06:00 do 08:00 – 20 Eur + DPH

Otváracie hodiny
PONDELOK – PIATOK od 08.00 hod. – 17.00 hod.

Storno podmienky
V prípade zrušenia objednávky 3 dni pred odovzdaním vozidla – storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny.

Pri zrušení objednávky 4 dni pred odovzdaním a viac je storno poplatok vo výške 10%, min 50 Eur z celkovej ceny prenájmu.

V prípade, že si klient urobí novú rezerváciu v priebehu nasledujúceho mesiaca bude mu celá výška storno poplatku vrátená (pozn. v rámci vrátenia storno poplatku je podmienka minimálny počet dní zapožičania ako pri prvotnej objednávke) ste si mohli prenajať auto v požičovni automobilov Car Care Servis sro. Cena storno poplatku bude odpočítaná z nasledujúcej rezervácie, nebude hotovostne, alebo prevodom vrátená zákazníkovi.