požičovňa dodávok

Van Rental sa zaoberá krátkodobým a dlhodobým prenájmom úžitkových vozidiel, dodávok.

V cene prenájmu sú zahrnuté:

dodávky na prenájom

Dodávka Vám pomôže pri: sťahovaní, preprave nábytku, materiálu, nákladu, alebo tovaru. To všetko s možnosťou pohybu po celej Európe s flexibilnou dobou prenájmu na niekoľko hodín, alebo na viac dní/mesiacov.

Fiat Ducato L2H2

Koľko paliet uveziem?

(EURO PALETA 80x120 cm) : 3 ks

Rozmery ložnej plochy:

Fiat Ducato L3H2

(EURO PALETA 80x120 cm) : 4 ks

Rozmery ložnej plochy:

Fiat Ducato L4H2

(EURO PALETA 80x120 cm) : 5 ks

Rozmery ložnej plochy:

VAN Rental

cenník a platby

krátkodobý prenájom

Depozit pri zapožičaní je 500€.
Dodávka sa odovzdáva s plnou nádržou a s plnou nádržou sa vracia späť.

0-3h

24h

1-3 dni

4-10 dní

11-30 dní

1 mesiac

víkendový prenájom

dlhodobý prenájom

Cenové ponuky na dlhodobý prenájom Vám vypracujeme individuálne na vyžiadanie. Neváhajte nás kontaktovať.

podmienky prenájmu

Súkromná osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz
Fyzická osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, kópia živnostenského listu
Právnicka osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, výpis z OR
Minimálny vek vodiča: 21 rokov

Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa vopred a
krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve.
S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie
Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, bývalé štáty ZSSR

Cena prenájmu je splatná vopred.
V cene prenájmu: diaľničná známka pre SR, komplexné poistenie vozidla.
1 deň = 24 hodín od prevzatia vozidla. V prípade prekročenia doby nájmu o viac ako 60 min.
sa účtuje k cene prenájmu ďalší deň na základe cenníka.
Pri prenájme vozidla je potrebné vopred zložiť kauciu.
Pri poistnej udalosti je nájomca zaviazaný uhradiť spoluúčasť za škodovú udalosť a
manipulačný poplatok určený na náklady spojené s riešením poistnej udalosti. Výška
spoluúčasti je pri každom vozidle iná a je uvedená v odovzdávacom protokole.
Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v automobile.
Poplatok za neprimerané znečistené vozidlo je: 50€ interiér, 20€ exteriér.
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla: Fiat Ducato (400 €)
Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 250€.
Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.
Vo vozidlách je zakázané fajčiť, jesť a piť sladené nápoje. V prípade nedodržania pokuta 50€ ).V prípade viacerých upozornení na prekračovanie rýchlosti o viac ako 20km/h zadržaná
kaucia v plnej výške
Kompletné podmienky sú uvedené v našich VOP (Všeobecných obchodných
podmienkach), ktoré Vám zašleme na požiadanie.

Veľmi si ceníme dôveru, ktorú ste preukázali našej spoločnosti. Radi by sme zdôraznili, že s
údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich
používať len na účely, na ktoré ste nám dali Váš súhlas.

kontakt

Na vytvorenie rezervácie môžete rovnako využiť aj náš rezervačný formulár nižšie

rezervačný formulár

Ďakujeme, že využívate náš rezervačný formulár. Prosím majte na pamäti, že rezervácia sa stáva záväznou až po jej potvrdení z našej strany.
Ak nie ste platca DPH, stačí uviesť DIČ
Do poľa prosím uveďte dátum, kedy by ste si vozidlo želali prevziať (napr. 15.02.2024)
Uveďte prosím čas digitálne (napr. 16:00)
Návrat hore