podmienky prenájmu

Súkromná osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz
Fyzická osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, kópia živnostenského listu
Právnicka osoba: občiansky preukaz, vodičský preukaz, výpis z OR
Minimálny vek vodiča: 21 rokov

Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa vopred a
krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve.
S vozidlom môžete cestovať do všetkých krajín Európskej Únie
Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Čierna Hora, Hercegovina, bývalé štáty ZSSR

Cena prenájmu je splatná vopred.
V cene prenájmu: diaľničná známka pre SR, komplexné poistenie vozidla.
1 deň = 24 hodín od prevzatia vozidla. V prípade prekročenia doby nájmu o viac ako 60 min.
sa účtuje k cene prenájmu ďalší deň na základe cenníka.
Pri prenájme vozidla je potrebné vopred zložiť kauciu.
Pri poistnej udalosti je nájomca zaviazaný uhradiť spoluúčasť za škodovú udalosť a
manipulačný poplatok určený na náklady spojené s riešením poistnej udalosti. Výška
spoluúčasti je pri každom vozidle iná a je uvedená v odovzdávacom protokole.
Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v automobile.
Poplatok za neprimerané znečistené vozidlo je: 50€ interiér, 20€ exteriér.
Poplatok za stratu kľúčov od vozidla: Fiat Ducato (400 €)
Poplatok za stratu dokladov od vozidla je 250€.
Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na ich úpravu.
Vo vozidlách je zakázané fajčiť, jesť a piť sladené nápoje. V prípade nedodržania pokuta 50€ ).V prípade viacerých upozornení na prekračovanie rýchlosti o viac ako 20km/h zadržaná
kaucia v plnej výške
Kompletné podmienky sú uvedené v našich VOP (Všeobecných obchodných
podmienkach), ktoré Vám zašleme na požiadanie.

Veľmi si ceníme dôveru, ktorú ste preukázali našej spoločnosti. Radi by sme zdôraznili, že s
údajmi, ktoré ste nám zverili, budeme zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a budeme ich
používať len na účely, na ktoré ste nám dali Váš súhlas.

Návrat hore